Ku Bonchan v Wei Chun-Heng – Recurve Men’s Bronze Final | Odense 2016