Records récents

Eleonora Sarti ITA drapeau25.02.2018571
18 metres - 60 arrows
Sachiko Keane USA drapeau24.02.2018590
18 metres - 60 arrows
Elisabetta Mijno ITA drapeau23.02.2018577
18 metres - 60 arrows
Alberto Simonelli ITA drapeau04.02.2018590
18 metres - 60 arrows
Barbara Contini ITA drapeau04.02.2018391
18 metres - 60 arrows
Sponsored