Recently Broken Records

Nathalie Dielen SUI flag24.04.2017566
25 metres - 60 arrows
Sachiko Keane USA flag24.02.2017589
18 metres - 60 arrows
Steve Prowse GBR flag05.02.2017550
18 metres - 60 arrows
Jessica Stretton GBR flag27.01.2017656
50 metres Round - 72 arrows
Brady Ellison USA flag20.01.2017599
18 metres - 60 arrows
Sponsored