Competition match

2R9 5:6 10Iryna Khochyna UKR flag (28)
1RBYE