Competition match

1R1:7Nina Mylchenko UKR flag (40)