World Ranking detail

Antalya TUR flag26.05.18363.000
Salt Lake City USA flag25.06.17642.750
Mexico City MEX flag22.10.17935.000
Shanghai CHN flag21.05.17819.125