World Ranking detail

Mexico City MEX flag22.10.17285.000
Salt Lake City USA flag25.06.17363.000
Antalya TUR flag11.06.17545.000
Shanghai CHN flag01.05.16331.500