World Ranking detail

Taipei TPE flag24.08.17245.900
Shanghai CHN flag21.05.17834.425
Salt Lake City USA flag25.06.17834.425
Antalya TUR flag11.06.17928.350