World Ranking detail

Shanghai CHN flag01.05.16932.400
Bangkok THA flag27.03.16715.400
Bangkok THA flag22.03.15511.700
Taipei TPE flag15.08.1459.100