World Ranking detail

Shanghai CHN flag29.04.18276.500
Antalya TUR flag11.06.17238.250
Samsun TUR flag30.09.18331.500
Salt Lake City USA flag24.06.18931.500