World Ranking detail

Shanghai CHN flag21.05.17276.500
Mexico City MEX flag22.10.17460.000
Antalya TUR flag11.06.17928.350
Salt Lake City USA flag25.06.171718.000