World Ranking detail

Shanghai CHN flag21.05.17356.700
Mexico City MEX flag22.10.17842.500
Salt Lake City USA flag25.06.17540.500
Antalya TUR flag11.06.17638.475