World Ranking detail

Shanghai CHN flag29.04.18190.000
Mexico City MEX flag22.10.17285.000
Antalya TUR flag26.05.18276.500
Salt Lake City USA flag25.06.17145.000