World Ranking detail

Shanghai CHN flag29.04.18190.000
Antalya TUR flag26.05.18276.500
Samsun TUR flag30.09.18145.000
Jakarta INA flag02.09.18145.000