World Records

Recently Broken Records

Eleonora Sarti ITA flag25.02.2018571
18 metres - 60 arrows
Sachiko Keane USA flag24.02.2018590
18 metres - 60 arrows
Elisabetta Mijno ITA flag23.02.2018577
18 metres - 60 arrows
Alberto Simonelli ITA flag04.02.2018590
18 metres - 60 arrows
Barbara Contini ITA flag04.02.2018391
18 metres - 60 arrows
Sponsored